SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001 marca srac iso14001 marca srac ohsas18001
Nu a fost găsit nici un rezultat care să îndeplinească criteriile cerute!
Vă rog revedeți datele introduse: specie, vârstă, înălțime;

Calculul claselor de producţie pentru diverse specii lemnoase

Specia
Vârsta* ani
Înălţimea m
Consistenţa
Proporţie


CLASA DE PRODUCŢIE ESTE:

Volumul** este: 0 mc/ha
Creşterea** curentă este: 0 mc/an/haNotă:

Specia poate avea următoarele valori
ANN, AR, BR, CA, CE, CI, CR, FA, FR, GI, GO, GOL(gorun lăstari), JU, LA, ME, MJ, MO, PA, PAM, PI, PIN, PLA, PLT, PLX, PLY, SA, SAC, SAL(salcie lăstari), SC, SC, SCL (salcâm lăstari), ST, STL(stejar lăstari), TE.

*Vârsta trebuie să fie multiplu de 5, iar pentru PLX, PLY, SA, SAL multiplu de 2.

**Valori pentru un arboret conform Biometriei Arborilor şi Arboretelor (pentru ANN, AR, CI, CR, FR, JU, ME(parţial),MJ, PA, PAM, PLT, SAC - se vor folosi ecuaţii)

Consistenta poate lua valori de la 0.1 la 1.2

Proportia poate lua valori de la 1 la 10

Legenda codificărilor speciilor lemnoase

cod specie denumire specie cod specie denumire specie
ANN anin negru PA paltin de câmp
AR arțar PAM paltin de munte
BR brad PI pin silvestru
CA carpen PIN pin negru
CE cer PLA plop alb
CI cireș PLT plop tremurător
CR cărpiniță PLX plop euramerican
FA fag PLY plop euramerican
FR frasin SA salcie
GI gârniță SAL salcie din lăstari
GO gorun SAC salcie căprească
GOL gorun lăstari SC salcâm
JU jugastru SCL salcâm din lăstari/drajoni
LA larice ST stejar
ME mesteacăn STL stejar din lăstari
MJ mojdrean TE tei
MO molid - -