SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001 marca srac iso14001 marca srac ohsas18001

Experienţă S.C. BIOS&CO S.R.L.

În domeniul forestier, începând cu anul 1993 şi până în prezent, societatea a executat măsurători topografice şi lucrări de amenajarea pădurilor şi a păşunilor împădurite pentru o suprafaţă medie anuală de 18.600 ha, totalizând până în prezent o suprafaţă de 335.000 ha, pentru un număr de peste 1315 beneficiari din care 195 persoane juridice şi 1120 persoane fizice răspândite în cuprinsul a 26 judeţe din ROMÂNIA.

În prezent, societatea este autorizată să execute astfel de lucrări, conform autorizaţiei nr.2 eliberată de MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR în data de 10.06.2010.

În domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei societatea execută astfel de lucrări din anul 2005, iar în prezent deţine CERTIFICAT DE AUTORIZARE seria RO-B-J nr. 0005 din 03.06.2010, eliberat de MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Din 2005 până în prezent, am executat un mare număr de lucrări pentru persoanele fizice şi juridice (primării, composesorate, ocoale silvice etc.) din 10 judeţe: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Prahova, Satu Mare, Timiş.

În domeniul îmbunătăţirilor funciare, societatea este atestată din anul 2006, conform Certificatului de Atestare nr. 587/12.05.2006, să execute lucrări de proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic şi execuţie – Efecuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, grupele de lucrări c), d), e). Cele mai recente lucrări executate (în cursul anul 2010) în acest domeniu sunt pentru o suprafaţă de 285,0 ha, având ca beneficiari 7 comune din judeţul Timiş.

În domeniul proiectării drumurilor forestiere societatea are experienţă din anul 2007, în prezent deţine Certificatul de Atestare nr. 143/19.03.2010. Dintre lucrările cele mai importante executate în acest domeniu putem mentiona drumul forestier Prisaca-Voinicovăţ – Lalca în lungime totală de 15,3 km, proiect ce a fost aprobat pentru finanţarea din fonduri SAPARD.

Am elaborat documentaţii de scoatere din circuit forestier sau agricol şi schimbarea categoriei de folosinţă pentru o suprafaţă de 212,0 ha pentru un numar de 48 beneficiari.

La ora actuală, societatea dispune de un punct de lucru şi de un personal cu experienţă cu înaltă calificare în domeniu (experţi tehnici, şefi de proiect, ingineri, jurişti, economişti).

Autorizaţii SC BIOS&CO SRL

certificat amenajari BIOS pag1
certificat amenajari BIOS pag2
certificat cadastru BIOS
certificat drumuri forestiere BIOS
certificat imbunatatiri funciare BIOS

Autorizaţii personal angajat