SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001 marca srac iso14001 marca srac ohsas18001

Calcul taxe de scoatere şi ocupare a terenurilor din fondul forestier naţional

Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora

Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu compensarea echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora

Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu defrişarea vegetaţiei forestiere

Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără defrişarea vegetaţiei forestiere