SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001 marca srac iso14001 marca srac ohsas18001

Expertiză în domeniul forestier

Prin intermediul experţilor noştri efectuăm toate tipurile de expertize tehnice în domeniul forestier asupra terenurilor incluse în Fondul Forestier Naţional.

Consultanţă în domeniul forestier

Doriţi informaţii referitoare la modul de aplicare a legii 247, la modul cum poate fi scoasă o suprafaţă din fond forestier sau din circuitul agricol, cum şi de cine se poate elabora un amenajament silvic, cum şi de către cine se pot întocmi studii de fezabilitate pentru investiţii prin accesarea fondurilor extrabugetare şi bugetare (gratuit până la 100%)? Apelaţi la firma noastră.