SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001 marca srac iso14001 marca srac ohsas18001

Topografie

Cadastru

Geodezie

Cartografie

S.C. BIOS & CO S.R.L. este o societate cu capital privat, autorizată din anul 2005 să execute lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei. De la început am oferit clienţilor noştri promptitudine şi profesionalism. Calitatea lucrărilor noastre se datorează personalului specializat în cadastru, geodezie şi cartografie, precum şi aparaturii performante pe care o deţinem.

Oferta noastră de servicii cuprinde următoarele tipuri de lucrări:

 • Intabulări de construcţii şi terenuri, intravilane şi extravilane;
 • Alipiri şi dezmembrări ale terenurilor intravilane şi extravilane;
 • Parcelări şi lotizări de terenuri intravilane şi extravilane;
 • Apartamentări şi reapartamentări de imobile;
 • Documentaţii pentru rectificarea suprafeţelor de teren;
 • Ridicări topografice şi relevee pentru obţinerea de autorizaţii de construire;
 • Documentaţii pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din circuitul agricol;
 • Cadastru edilitar - imobiliar;
 • Cadastru agricol;
 • Realizare de profile longitudinale şi transversale;
 • Trasare puncte caracteristice construcţiilor, drumurilor, parcelelor;
 • Documentaţii pentru obţinerea certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire;
 • Lucrări topografice în scopul întocmirii planurilor de situaţie, planurilor topografice şi cadastrale la diferite scări (în format Stereografic 1970) pentru documentaţii de proiectare, devize de parcelare, evaluări de terenuri;
 • Determinări GPS
 • Lucrări de inginerie topografică, trasări fundaţii şi construcţii de orice fel, canalizări, instalaţii electrice (linii electrice aeriene şi subterane), conducte de gaz şi apă;
 • Documentaţii pentru realizarea PUG, PUZ, PUD şi obţinerea avizelor aferente;
 • Documentaţii în fază PAC pentru construcţii civile şi industriale;
 • Consultanţă de specialitate.

În domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei societatea execută astfel de lucrări din anul 2005, iar în prezent deţine CERTIFICAT DE AUTORIZARE seria RO-B-J nr. 0005 din 03.06.2010, eliberat de MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Din 2005 până în prezent, am executat un mare număr de lucrări pentru persoanele fizice şi juridice (primării, composesorate, ocoale silvice etc.) din 10 judeţe: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Prahova, Satu Mare, Timiş , dintre care cele mai reprezentative sunt:

 • Măsurători topo-cadastrale şi întocmirea documentaţiei de publicitate imobiliară pentru o suprafaţă de 5.880,0 ha de terenuri cu destinaţie forestieră (păduri, terenuri destinate împăduririi, drumuri forestiere, terenuri destinate construcţiilor forestiere etc) şi terenuri cu destinaţie agricolă (terenuri arabile, păşuni şi păşuni împădurite) aflate în proprietatea comunelor Arieşeni, Bistra, Gârda de Sus, Scărişoara şi a altor persoane juridice şi a 50 persoane fizice din judeţul Alba; documentaţii pentru alipirea, dezlipirea şi proiectarea domeniului schiabil Bubeşti – Vârtop în suprafaţă totală de 76, 0 ha, cu o lungime totală a pârtiilor şi instalaţilor pe cablu de 20,0 Km, situate în comuna Arieşeni, judeţul Alba;
 • Măsurători cadastrale în vederea obţinerii titlului de proprietate şi intabularea unei suprafeţe de 11.280,0 ha - terenuri cu destinaţie forestieră (păduri, terenuri destinate împăduriri, drumuri forestiere, terenuri destinate construcţiilor forestiere etc) şi terenuri cu destinaţie agricolă (terenuri arabile, păşuni şi păşuni împădurite) aflate în proprietatea următorilor proprietari: Composesorat Avram Iancu, Composesorat Lazuri, P.C Cristioru, Composesorat Vârfurile, Composesorat Talagiu, Composesorat Sârbi, Composesorat Brusturi, Composesorat Hălmăgel, Primăria Hălmagiu, Composesorat Groşi, Composesorat Vidra, Primăria Pleşcuţa, Composesorat Leasa, Composesorat Târnăviţa, Composesorat Cristeşti, Composesorat Măgulicea, Composesorat Ţoheşti, Primăria Vârfurile, Composesorat Rostoci, Composesorat Budeşti, Composesorat Ţărmure, Composesorat Poienari, Composesorat Aciuţa, Composesorat Pleşcuţa, Composesorat Mermeşti, Composesorat Băneşti, Composesorat Ioneşti, Biserica Hălmăgel, Biserica Cristeşti, Şcoala Brusturi, Biserica Brusturi, Biserica Vidra, Şcoala Vidra, Biserica Talagiu , Şcoala Talagiu, Biserica Băneşti, Şcoala Băneşti, Şcoala Poienari, Şcoala Aciuţa, Biserica Aciuţa şi a altor proprietari persoane juridice şi fizice (ex. Tripon Stelian –367,0 ha) din judeţul Arad;
 • Identificarea, măsurarea şi întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea titlurilor de proprietate şi intabularea unei suprafeţe de 1.280,0 ha terenuri cu destinaţie forestieră (păduri, terenuri destinate împăduririi, drumuri forestiere, terenuri destinate construcţiilor forestiere etc) şi terenuri cu destinaţie agricolă (terenuri arabile, păşuni şi păşuni împădurite) aflate în proprietatea următorilor proprietari: Primăria Lăzăreni, Primăria Gârda de Sus, Primăria Scărişoara şi a altor persoane juridice şi fizice cu proprietatea în judeţul Bihor ;
 • Identificarea, măsurarea şi întocmirea documentaţiilor pentru intabularea unei suprafeţe de 2.520,0 ha terenuri cu destinaţie forestieră (păduri, terenuri destinate împăduririi, drumuri forestiere, terenuri destinate construcţiilor forestiere etc) şi terenuri cu destinaţie agricolă (terenuri arabile, păşuni şi păşuni împădurite) aflate în proprietatea primăriei Dalboşeţ şi a altor persoane fizice cu proprietatea în judeţul Caraş – Severin.
 • În perioada 2000 –2011 societatea a participat la identificarea proprietăţilor şi punerea în posesie, în baza legilor fondului funciar (lg. 1/2000 şi a legii 247/2005) a peste 1100 de proprietari persoane fizice sau juridice.

ridicare topografica