SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001marca srac iso14001 marca srac ohsas18001

Îmbunătăţiri funciare

Activitate specifică şi deosebit de importantă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. Pentru sectorul forestier, activitatea de îmbunătăţiri funciare este desfăşurată de societăţi comerciale atestate de autoritatea centrală care răspunde de silvicultură.

În domeniul îmbunătăţirilor funciare, societatea noastră este atestată din anul 2006, conform Certificatului de Atestare nr. 587/12.05.2006, să execute lucrări de proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic şi execuţie – Efecuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, grupele de lucrări c), d), e). Cele mai recente lucrări executate (în cursul anul 2010) în acest domeniu sunt pentru o suprafaţă de 285,0 ha, având ca beneficiari 7 comune din judeţul Timiş.