SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001 marca srac iso14001 marca srac ohsas18001

Scurtă prezentare

S.C. BIOS&CO S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1993 având ca obiect principal de activitate proiectarea în domeniul forestier, precum şi a cadastrului, geodeziei şi cartografiei.

  • CUI: RO4691456;
  • Certificat de înregistrare fiscală: J35/3323/1993;
  • Obiectul principal de activitate: 7112 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea (inclusiv elaborarea planurilor topografice, a hărţilor şi cadastrul imobiliar).

În domeniul forestier, începând cu anul 1993 şi până în prezent, societatea a executat măsurători topografice şi lucrări de amenajarea pădurilor şi a păşunilor împădurite pentru o suprafaţă medie anuală de 18.6oo ha, totalizând până în prezent o suprafaţă de 335.000 ha, pentru un număr de peste 1315 beneficiari din care 195 persoane juridice şi 1120 persoane fizice răspândite în cuprinsul a 26 judeţe din ROMÂNIA.

În prezent, societatea este autorizată să execute astfel de lucrări, conform autorizaţiei nr.2 eliberată de MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR în data de 10.06.2010.

În domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei societatea execută astfel de lucrări din anul 2005, iar în prezent deţine CERTIFICAT DE AUTORIZARE seria RO-B-J nr. 0005 din 03.06.2010, eliberat de MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

sediu_firma2

În prezent societatea dispune de 1 punct de lucru, de un personal cu experienţă având înaltă calificare în domeniu, absolvenţi de studii superioare cu tradiţie (experţi, şefi de proiect, ingineri, jurişti, economişti). Dotarea tehnică a societăţi este modernă dispunând de GPS Leica SR20 de mare precizie, staţie totală Leica TC407, GPS de mai mică precizie pentru orientarea în teren, programe software de proiectare asistată pe calculator, distomate, plotere, calculatoare, imprimante, teodolite, busolă WILD, dendrometre, maşini de teren etc.

Pentru a vă putea da oferta noastă fermă vă rugăm să ne precizaţi serviciile de care aveţi nevoie.

Deviza societăţii a fost, este şi va fi: CORECTITUDINE, PROMPTITUDINE, IEFTIN ŞI DE CALITATE!

firma1
banner bios